2. USUARIS

L'accés i / o ús d'aquest portal de Melicbebe® atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'ús aquí reflectides. Les citats Condicions seran d'aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin de obligat compliment.

 

3. USO DEL PORTAL

Melicbebe® proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (en endavant, "els continguts") a Internet pertanyents a Melicbebe® o als seus licenciants als quals el USUARI pugui tenir accés. El USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del portal. Dicha responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.
En aquest registre, USUARI serà responsable de proporcionar informació veraz i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, l'USUARI li pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable,
comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. El USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que Melicbebe® ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitativo, no utilitzar-los para (I) incórrer en activitats il · lícites, il·legals o contràries a la bona fe i al ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfobo, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptat contra els drets humans; (III) provocar danys als sistemes físics i lògics de Melicbebe®, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa informàtics virus o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys abans esmentats; (IV) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar les comptes d'enviament d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Melicbebe es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que són discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atenten contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que , al seu judici, no resultaran adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Melicbebe® no serà responsable de les opinions vertidas pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

 

4. PROTECCIÓ DE DADES

Melicbebe® compleix les directrius de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i altres normativa vigent en cada moment, i vela per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per això, juntament amb cada formulari de recaptació de dades de caràcter personal, en els serveis que el usuari pugui sol·licitar a Melicbebe®, farà saber al usuari de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat del fitxer creat, l'adreça del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas.

Així mateix, Melicbebe® informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

 

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Melicbebe® per si o com cesionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes de computadora necessaris per a la seva funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Melicbebe® o dels seus licenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel · lectual, queda expressament prohibida la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de Melicbebe®. El USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Melicbebe. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur de la seva computadora o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per a la seva utilització personal i privada. El USUARI haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigui instal·lat a les pàgines de Melicbebe®.

 

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Melicbebe® no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta d'accés al portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesives en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

7. MODIFICACIONS

Melicbebe® es reserva el dret d'efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en què aquests apareixen presentats o localitzats en el seu portal.

 

8. ENLLAÇOS

En cas de que a Melicbebe® es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Melicbebe® no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas
Melicbebe® assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet.

Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

 9. DRET D'EXCLUSIÓ

Melicbebe® es reserva el dret de denegar o retirar l'accés a un portal i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instàncies pròpies o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'ús.

 10.GENERALIDADES

Melicbebe® perseguirà el incompliment de les presents condicions així com qualsevol ús indegut del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

 11.MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

Melicbebe® podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estarà vigent fins que s'hagin publicat correctament. que siguin modificades per altres.

 12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Melicbebe® i USUARI es regirà per la normativa vigent espanyola i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona renunciant expressament al USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.